Rower cargo w Polsce

Chcemy zrozumieć rynek cargo w Polsce. Poznać decyzje skłaniające do fundamentalnej zmiany w sposobie przemieszczania się. Spojrzeć nieco szerzej zarówno na motywację, jak i przekonania dotyczące wciąż niszowej formy transportu. Tym samym chcemy rozpocząć szerszą dyskusją nad formą mobilności, która zapewni zrównoważony i wyważony model rozwoju miast i miasteczek. Przestrzeni opartych przede wszystkich o bezpieczne i wygodne poruszanie się w bardzo skomplikowanej miejskiej siatce połączeń. Równocześnie dostrzegając niszowość tematu i utrudnienia związane z dostępem do danych postanowiliśmy jako zespół Bike Idea zainicjować krótką ankietę.

 1. W naszej ankiecie wzięło udział 525 osoby
 2. 86% nie posiada roweru cargo
 3. 50% osób, które nie posiada roweru cargo rozważyłoby jego zakup

Pytanie dywersyfikujące zagadnienia związane z cargo opierało się na założeniu – mam bądź nie mam roweru cargo. Wyniki wynosiły odpowiednio: 73 – TAK, 452 NIE. Wynik tego pytania jest o tyle zaskakujący, że ankieta pojawiła się zaledwie w kilku miejscach (fb – profile Cargo Bike Poland oraz profile Antymateria i Bike Republic) oraz Linkedin. Nie ukrywamy, że zaintrygowani zarówno ilością odpowiedzi, ich rozkładem, jak pozytywnym odbiorem, pokusiliśmy się o daleko idące tezy, które chcielibyśmy wspólnie z Wami zweryfikować.

Otóż bowiem dosyć interesująco wygląda sytuacja związana z osobami, które roweru cargo nie mają – 452. Pytanie „Czy rozważałaś/eś kiedykolwiek taki zakup” rozdziela nam potencjalnych użytkowników na dwie kategorie.

Pierwsza z nich rozważa zakup roweru cargo:

 1. 11 osób planuje zakup roweru w 2021r.
 2. Prawie połowa nie jest przekonanych do zakupu, ale ich zdanie może ulec zmianie, jeśli:
  • Obniży się koszt cargo (40% ankietowanych)
  • Otrzymają wsparcie finansowe od firm/miasta (22%)
 3. Ponad 80% zamierza wykorzystać rower do celów prywatnych
  • Kupno roweru i konieczność serwisu dzieli osoby na kwestionujące potrzebę serwisowania (dostępność serwisu – nieistotna) oraz na tych dla których serwis jest ważny
   • Teza – pączkowanie od dołu przez pasjonatów i miłośników rowerowej niezależności (te osoby zazwyczaj same zajmują się serwisem, dopasowaniem roweru) przechodzi na inne osoby, które „blokowane są” nie tylko ceną, ale także niewiedzą i brakiem „zdolności technicznych”. Poparte jest to także wynikiem 330 w postaci ilości osób pracujących na etacie.
  • Prawie 50% z osób potencjalnie zainteresowanych kupnem roweru cargo rozważyłoby współdzielenie roweru. Ta dysproporcja ulega zmianie, gdy spojrzy się na wyniki tego samego pytania u osób, które rower cargo już mają – 40% rozważy współdzielenie roweru
  • Zdecydowany odsetek osób nie chciałoby przekroczyć progu 10 000zł za cargo (80%)
  • Chęć zakupu cargo związane z celami prywatnymi – jak przewożenie dzieci może wskazywać na przewartościowanie sposobu transportu rodzinnego. W tej kwestii należy zwrócić uwagę na formę wykorzystywania rowerów cargo do przewożenia najmłodszych i udogodnień ukierunkowanych zarówno na bezpieczeństwo, jak i komfort podróżowania.

Drugą grupę ankietowanych stanowią osoby, które nie mają roweru cargo i nie rozważają jego zakupu.

Wyniki tej części z wielu przyczyn powinny nas interesować zdecydowanie bardziej. Jest to bowiem ogromna grupa osób, która podeszła do tematu rowerów cargo z biegu i wypełniła ankietę dzięki jej wypozycjonowaniu w kilku odrębnych miejscach. Jednocześnie wyniki powinny być dla nas intrygujące – temat mógł bowiem zostać przez te osoby zupełnie pominięty.

Wyniki tej części ankiety, choć spolaryzowane, są następujące:

 1. Głównym elementem stojącym za brakiem zainteresowania rowerami cargo jest brak realnego zastosowania.
 2. Na równi plasują się czynniki w postaci wysokiej ceny oraz chęci wypożyczania, a nie kupowania
  • Te osoby jeszcze nie wiedzą, że gdy zaczną realnie rozpatrywać możliwość zakupu, bądź wejdą w posiadanie takiego roweru, chęć współdzielenia nie będzie już tak wysoka
   1. Teza – nowe rozwiązania i  rozwój runku współdzielenia cargo przy współpracy miast i samorządów

Zupełnie odrębną grupę stanowią osoby, które posiadają już rower cargo.

 1. Prawie 80% osób posiadających cargo, ma cargo dwukołowe (longjohn)
 2. Rowery są wykorzystywane w celach prywatnych – głównie przewożenie dzieci:
  • Foteliki
  • Konstrukcja roweru także pod zamianę na skrzynię
  • Więcej niż połowa nie ma napędu elektrycznego (pokrywa się to także z wynikiem odnośnie kosztu posiadanego roweru)
  • Trzy kluczowe czynniki, które miały miejsce na wybór danego roweru to: ładowność, cena oraz design
 3. Osoby posiadające cargo w większości wykorzystują rower do codziennej komunikacji
  • Rowery cargo mają słabe oświetlenie (zewnętrzne źródła)
  • Ciężko je zaparkować

Na podstawie tej niedoskonałej ankiety pojawią się subiektywne wnioski:

 1. Nie ma roweru idealnego
 2. Jest kilka możliwych dróg do obrania w celu rozwoju rynku cargo w Polsce:
 3. Rower współdzielony – wsparcie ze strony miast
  • Rower służbowy oraz rozwój polityki ostatniej mili
  • Rower firmowy (flota rowerowa, wsparcie od firmy)
  • Rower prywatny (napęd, design, przewożenie dzieci)
  • Rower cargo do własnych użytków (możliwość prowadzenia drobnego biznesu – skrzynia może być modyfikowana – np. z Savvy Design)

Wyniki przeprowadzonej ankiety nie są kompleksową odpowiedzią na kierunek rozwoju rynku cargo. Ten choć niszowy, jest dynamiczny i może nas pozytywnie zaskoczyć (na to liczymy!). Ankieta, jej wyniki oraz przedstawione tezy są formą ujęcia w ramy najczęstszych spostrzeżeń i myśli wyrażonych tak przez zagorzałych zwolenników cargo, jak i osób, które do tej pory o tego typu rowerach nie słyszeli. Właśnie po to wychodzimy z inicjatywą, by wspólnie z Wami spojrzeć szerzej i stworzyć podstawy do rozmowy z osobami, które tak jak my, mogą w rowerach cargo poza eufemistycznie pojmowaną wolnością, ale przede wszystkich wartości użytkowe.