Ośmiu europejskich graczy zajmujących się mikromobilnością (Bird, Bolt, Dott, FreeNow, Lime, Tier, Voi i Wind) połączyło siły, aby utworzyć nową koalicję. Będzie ona bronić branży w kluczowych kwestiach politycznych.

Koalicja pod nazwą Micromobility for Europe (MMfE) ma na celu przyczynienie się do rozwoju spójnych ram politycznych w Europie. Przedstawiciele MMfe mają nadzieję, że dzięki połączeniu sił zapewnią rozkwit rozwiązań mikromobilności europejskich miast, by tak wpłynąć na dalszy wzrost prowadzonych firm, jak i wspierać szybkie przejście na bezemisyjną mobilność miejską.

Członkowie MMfE będą pracować nad rozwiązywaniem problemów, takich jak korki i emisje spalin związane z podróżami miejskimi. Wraz z miastami, w których działają, podejmą intensywne prace w celu ostatecznej zmiany mobilności miejskiej.

Koalicja uważa, że aby Europa mogła osiągnąć swoje ambitne cele w zakresie redukcji emisji, trzeba będzie zrobić więcej w stałym tempie. „Mikromobilność zrewolucjonizowała mobilność w mieście i stała się podstawową alternatywą dla posiadania i użytkowania samochodu osobistego” – powiedziała Catriona Meehan, współprzewodnicząca koalicji i przedstawicielka Wind.

„Koalicja jest kluczowym kamieniem milowym we współpracy jako jedna branża na rzecz zdrowszej, bardziej zrównoważonej i mniej zatłoczonej przyszłości europejskich miast”.

https://www.linkedin.com/company/wearedott/

Data driven – czyli jak liczby mogą nam pomóc?

Członkowie MMfE działają w ponad dziesięciu krajach UE w ponad 100 europejskich miastach. Coraz więcej władz lokalnych pracuje nad integracją mikromobilności ze swoim ekosystemem transportowym. MMfE twierdzi, że dane generowane przez dostawców mikromobilności pomogą miastom lepiej rozumieć, regulować i planować przepływy ruchu. Zebrane i analizowane informacje mają zostać wykorzystane w przygotowanie infrastruktury i przestrzeni publicznej. Wymuszą one także niezbędne zmiany w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i usług w zakresie mobilności.

„Ponieważ znaczna większość przestrzeni publicznej jest przeznaczona na infrastrukturę (samochodową), musimy przemyśleć sposób wykorzystania przestrzeni publicznej w miastach i nie możemy doczekać się udziału w tej ważnej dyskusji” – wyjaśnił Alexander Jung, współprzewodniczący Micro- Mobility for Europe i przedstawiciel Bird.

MMfE twierdzi, że powołanie koalicji zajmie się luką w reprezentacji branży w dyskusjach na temat polityki transportowej i mobilności oraz zapewni opinie, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie wspólnej branży mikromobilności.

MMfE określiło mobilność miejską, zarządzanie danymi i gospodarkę o obiegu zamkniętym jako swoje główne priorytety, aby zapewnić, że wspólna mikromobilność będzie integralną częścią zmian polityki UE w nadchodzących latach.

Po opublikowaniu unijnej strategii zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz biorąc pod uwagę zmiany w mobilności wywołane przez pandemię, Micromobility for Europe twierdzi, że chętnie współpracuje z Komisją i decydentami politycznymi UE, aby wnieść wkład w wysiłki na rzecz odbudowy Europy, a także przejścia cyfrowe.

Materiał przygotowany na podstawie Intelligent Transport.