CEN, europejski instytut normalizacyjny, przygotowuje obecnie normę dla elektrycznych rowerów towarowych i E-MTB. Kierownikiem projektu jest Annick Roetynck. Wraz z dyrektorem technicznym, Bramem Rotthierem, LEVA-EU ma dwóch ekspertów, którzy aktywnie pracują nad normalizacją w CEN TC333 – Cycles. Członek roboczy LEVA-EU, Eddie Eccleston, został wyznaczony na eksperta SBS w tym TC. Musi zapewnić, aby w pracach normalizacyjnych uwzględniono interesy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Rowery elektryczne

WG9 dla elektrycznych rowerów towarowych uruchomiono w styczniu 2020 r. Miniony rok poświęcono głównie pracom przygotowawczym w celu określenia zakresu i kategoryzacji elektrycznych pojazdów towarowych. Kolejną ważną kwestią było przygotowanie do harmonizacji przyszłych norm zgodnie z Dyrektywą Maszynową, EMC (electromagnetic compatibility) i RoHS. Jeżeli normy zostaną ostatecznie zharmonizowane, wówczas zapewniają domniemanie zgodności z wymienionymi dyrektywami. W rezultacie stają się potężnym narzędziem do przestrzegania prawa.

Praca została podzielona na 7 części:
1. Terminy i definicje
2. Lekkie jednoślady
3. Lekkie wieloślady
4. Cięzkie wieloślady
5. Rowery elektryczne
6. Rowery do przewozu osób
7. Przyczepy

E-MTB i EPAC

Obecny materiał nie jest jeszcze w pełni zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie maszynowej. W rezultacie konieczne są dalsze zmiany, aby osiągnąć tzw. harmonizację w ramach dyrektywy maszynowej. Zharmonizowana norma umożliwia domniemanie zgodności.

Jeśli chodzi o normę EN 15194: 2017, również tutaj dyrektywa jest przyczyną wielu problemów. Wobec harmonizacji normy w ramach dyrektywy zgłoszono dwa formalne zastrzeżenia. Jeden zarzut dotyczy wymagań dotyczących baterii, które rzekomo są niewystarczające, aby zagwarantować bezpieczną baterię w EPAC (electrically power assisted cycles). Drugi zarzut dotyczy braku testu wibracji, wymaganego przez Dyrektywę Maszynową dla EPAC do użytku profesjonalnego. WG5 przygotowuje niezbędne zmiany, aby uwzględnić zastrzeżenia i zapewnić harmonizację normy EN 15194: 2017 zgodnie z dyrektywą maszynową.

LEVA-EU uważa, że ​​wszystkie te kwestie związane z harmonizacją są kolejnym dowodem na to, że dyrektywa maszynowa nigdy nie miała obejmować pojazdów. LEVA-EU opracowała szczegółową propozycję rozwiązania tych problemów. Ma to się wydarzyć poprzez stworzenie szczegółowych technicznych ram regulacyjnych dla lekkich pojazdów elektrycznych, w tym rowerów elektrycznych dla rowery elektryczne, EN 15194: 2017.

Materiał / zdjęcie na podstawie: www.leva-eu.com