Tag: bikesharing

Cargo, Frelo i Nextbike

System wypożyczania rowerów Frelo we Freiburgu jest rozszerzany o 20 ładowanych pedeleków. E-cargo można wypożyczyć i zwrócić na 15istniejących stacjach Frelo. „Stacje FreloPlus” można znaleźć w aplikacjach Freiburger Verkehrs AG („VAG mobil”) i Nextbike. Są one oznaczone w przestrzeni miejskiej jako FreloPlus. „LoadsFrelos to świetne rozszerzenie oferty przyjaznej dla środowiska mobilności we Freiburgu.” – powiedział burmistrz Martin Horn o nowej ofercie. „LoadFrelo…