W zeszłym roku we Francji odnotowano wzrost sprzedaży rowerów towarowych o 354%. Chapeau bas!

Francja planuje zwiększyć skalę planowanych inwestycji związanych z rowerami. Uznając, że jest ona nie tylko bardziej wydajna, ale także o wiele czystsza dla środowiska, przyspiesza zarówno z wdrożeniami jak i finansowaniem. Takie plany są potrzebne krajom, aby osiągnąć swoje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Cyklologia: dynamicznie rozwijająca się metoda dostarczania

Przyspieszony kryzysem zdrowotnym związanym z pandemią koronawirusa, rozwój dostaw miejskich ma poważny wpływ na zanieczyszczenie powietrza. W kilku francuskich miastach przyczynia się do regularnego przekraczania dozwolonych progów zanieczyszczenia powietrza. W Paryżu, jeśli transport towarów stanowi tylko 15–20% ruchu, generuje 45% emitowanych drobnych cząstek.

Aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń powietrza związane z transportem towarów, udział zanieczyszczających pojazdów użytkowych w przewozach musi spaść. Podobnie jak korzystanie z roweru podczas podróży krótszych niż 5 kilometrów, cyklologia jest czystym, szybkim rozwiązaniem. Wymaga ona niewielkiej przestrzeni logistycznej w mieście (przestrzeń przeznaczona na logistykę miejską), nadającą się do dużej części miejskich potrzeb dostawczych.

Rower towarowy z nadwoziem o pojemności 1500 l emituje o 85% mniej CO² niż pojazd termiczny o tej samej pojemności.

Projekt planu na rzecz cyklologii wpisuje się w kontekst przyspieszenia działań na rzecz rozwoju czystej mobilności na obszarach miejskich:

 1. zwalczanie zanieczyszczenia powietrza, zgodnie z dyrektywami europejskimi;
 2. rozwój stref niskiej emisji (ZFE) we wszystkich aglomeracjach powyżej 150 000 mieszkańców;
 3. krajowa strategia niskoemisyjna: -28% emisji gazów cieplarnianych z transportu w 2030 r. w porównaniu z 2015 r .;
 4. krajowy plan aktywnej mobilności mający na celu potrojenie udziału ruchu rowerowego w przewozach do 2024 r .;
 5. misja zrównoważonej logistyki miejskiej powołana podczas międzyresortowego komitetu logistycznego w dniu 7 grudnia 2020 r .

Oś 1: Promowanie rozpoczęcia działań związanych z dostawami rowerów

 1. Wspieraj dostawę rowerem towarowym

System ColisActiv, finansowany ze świadectw oszczędności energii (EEC), wspiera graczy w dostawach rowerów towarowych z pomocą finansową przez trzy lata. Odpowiada to do dwóch euro na paczkę za pierwsze 500 000 paczek w roku 1, do 1,30 euro za 1,5 mln paczek w roku 2 i 0,6 euro za 3 mln paczek w roku

2. Wspieraj tworzenie firm rowerowych i wyposażenie profesjonalistów

W 2021 r.pomoc przy zakupie rowerów towarowych, z elektrycznym wspomaganiem lub bez, zostanie udostępniona profesjonalistom. Zależy to od przychylnego przegłosowania ustawy w sprawie klimatu i odporności, a warunki dostępu nadal wymagają wyjaśnienia.

Wspierany przez spółkę energetyczną Eni i Stowarzyszenie na rzecz Inicjatywy Gospodarczej (Adie) program Europy Środkowo-Wschodniej „Moje cyklo-przedsiębiorstwo” ma na celu ułatwienie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w dziedzinie ekonomii społecznej i solidarnościowej w celu promowania etycznego i lokalnego zatrudnienia.

Program CEE V-logistics, działający do końca 2021 roku, umożliwia wypożyczanie rowerów cargo ze wspomaganiem elektrycznym dla profesjonalistów, którzy chcą przetestować ich użytkowanie.

Oś 2: Mobilizowanie interesariuszy

 1. Daj przykład w sferze publicznej

Społeczności państwowe i lokalne są głównymi odbiorcami przesyłek pocztowych i paczek. Poprzez rynki publiczne mogą silnie promować rozwój dostaw rowerów.

Projekt ustawy o klimacie i odporności przewiduje uogólnienie klauzul środowiskowych w zamówieniach publicznych w ciągu pięciu lat. Krajowy plan zrównoważonych zakupów (PNAD) stanowi, że transport i logistyka należą do sektorów priorytetowych dla wdrażania tych klauzul.

2. Opracuj odpowiednie produkty ubezpieczeniowe

Możliwość łatwego ubezpieczenia sprzętu jako przewożonego towaru stanowi kolejny istotny aspekt rozwoju cyklologii. Tych produktów brakuje obecnie na rynku, a wielu przedsiębiorców rowerowych nie jest ubezpieczonych z powodu braku odpowiedniej oferty

Barbara Pompili, minister transformacji ekologicznej, wkrótce zgromadzi graczy z branży, aby zachęcić ich do zaoferowania rozwiązań dostosowanych do przewozu towarów na rowerze.

3. Ułatw zaangażowanie głównych wykonawców w kierowanie coraz większej części ich przepływów w stronę rozwiązań rowerowych

Duże firmy kurierskie obsługują ponad 90% paczek we Francji kontynentalnej. Decydujące znaczenie ma ukierunkowanie ich przepływów na metody bezemisyjne, takie jak cyklologia. Dzieje się tak już w przypadku Groupe La Poste, która preferuje piesze wycieczki listonoszami oraz, w odpowiednich przypadkach, rowerami ze wspomaganiem elektrycznym.

Celem Grupy La Poste jest wykorzystanie rozwiązań cyklomobilności do dostarczania przesyłek w sercu miasta w 40 największych miastach Francji.

Oś 3: Ułatwienie cyklologii w mieście

Rozwój cyklologii w mieście wymaga uzgodnień i innej organizacji sortowania i dystrybucji przesyłek. Ścieżki rowerowe, dedykowane miejsca dostaw i określone lokale zaspokoją te potrzeby, zgodnie ze zmianami w przepisach miejskich, które ograniczają miejsce dla pojazdów termicznych, dużych pojazdów i parkingów.

Zmobilizowano placówki publiczne pod nadzorem Ministerstwa Przemian Ekologicznych, aby promować udostępnianie wolnych terenów w centrum miasta do prowadzenia zajęć rowerowych. Europejski przewodnik „Przewodnik po planowaniu węzłów” zostanie dostosowany do kontekstu francuskiego, aby pomóc władzom lokalnym w tworzeniu odpowiednich ośrodków cyklologicznych.

Oś 4: Rozwój miejskich innowacji i otwartych danych

 1. Wspieraj rozwój cyklologii poprzez innowacyjne rozwiązania cyfrowe

W celu optymalizacji ładunków i tras dostaw osoby zajmujące się cyklologią wykorzystują komercyjne aplikacje dedykowane dla ruchu rowerowego, które nie uwzględniają specyficznych zagadnień cyklologii (dostępność miejsc dostaw, szerokość ścieżek rowerowych, niepraktyczne przejścia dla rowerów towarowych itp.) . Kilka inicjatyw wspiera innowacje w tej dziedzinie.

W ramach tej osi środki są przeznaczone na logistykę 4.0. Konkretny nabór projektów będzie dotyczył stworzenia aplikacji dedykowanej do zarządzania ruchem.

2. Wspieraj procedury umożliwiające generowanie szczegółowej wiedzy w czasie rzeczywistym na temat infrastruktury rowerowej dedykowanej cyklologii

Rowery towarowe, które nieustannie przemierzają miasta w celu dostarczenia paczek, mogą służyć jako wsparcie dla różnych typów czujników. W rzeczywistości ich użycie można zoptymalizować w celu gromadzenia różnych danych.

Konkurs Ademe Avelo na projekty pomaga lokalnym społecznościom w tworzeniu ścieżek rowerowych. Projekty wykorzystujące dane od cyklologów kwalifikują się do pomocy

Realizacja zadań – przykłady

 • 30% bezpiecznych ścieżek rowerowych we Francji od 2017 roku (tj. 10 000 km);
 • prawie 2 miliony rowerów naprawionych dzięki Bike Helping Hand;
 • program akademii handlu rowerowego w celu szkolenia nowych osób zajmujących się naprawami;
 • wdrożenie pakietu zrównoważonej mobilności w celu rozwoju praktyki rowerowej pracowników;
 • obowiązek posiadania 8 miejsc rowerowych w nowych i remontowanych pociągach;
 • obowiązek posiadania 5 rowerów na dalekie podróże;
 • obowiązkowe naklejki ostrzegające o martwym polu na wszystkich pojazdach ciężarowych;
 • obowiązkowe oznaczenie dla wszystkich nowych rowerów.

Materiał na podstawie: www.ecologie.gouv.fr